Újraírható történetek

Újraírható történetek

ROTERS&SZOLNOKI: Wunderblock és Keserue Zsolt: Nemzeti Tankönyv című kiállítása

ROTERS&SZOLNOKI: Wunderblock című, módszeresen felépített projektjének középpontjában az a kérdés áll, mit jelent az egyén és a kollektív identitás létrehozása a XX. század sokszor viharos társadalmi-történeti körülményei között. A Keserue Zsolt által létrehozott és irányított Nemzeti Tankönyv a kritikai gondolkodás és reflexiós képesség fejlesztésére koncentrál a történelmi emlékezet nemzetenként eltérő és gyakran egymásnak ellentmondó narratíváinak összehasonlításával.

A ROTERS&SZOLNOKI (Katharina Roters és Szolnoki Jozsef) alkotópáros, illetőleg a Zsolt Keserue által jegyzett projektek közösek abban, hogy az identitás-konstrukció, identitás-újraírás folyamatait tematizálják a gyorsan és sokszor drámaian változó történelmi körülmények között. A problémát különböző léptékekben vizsgálják: az egyén, a csoport és a nemzet szintjén egyaránt.

A két különálló kiállítás több szálon kapcsolódik egymáshoz: mindkét projektre jellemző az analitikus (de)konstrukciós megközelítés, valamint az archívum-építés szándéka. A nemzeti történelmi hagyomány megkérdőjelezésében, a közelmúlt reflektálatlan történéseinek feltárásában, a családtörténet újramesélésében, a sztereotípiák értelmezésében hasonló alapminták fedezhetők fel. Fontos szerepet töltenek be a kiállításokban a különböző privát és nyilvános dokumentumok és szimbólumrendszerek (címerek, tankönyvek, vizuális szimbólumok), mint olyan felületek, amelyeken a történeti tudat objektiválódik, nyilvánosan is látható lesz. Ezeket a kiállító művészek újra feldolgozzák, mégpedig egy vállaltan szubjektív összefüggésrendszerben. Így jön létre a „kiterjesztett dokumentumok” archívuma. Olyan hibrid kortárs művészeti módszerekkel tematizálnak fontos társadalmi-történeti kérdéseket, problémákat, amelyekben szorosan összekapcsolódik a (tudományos) kutatás, a (művészeti) feldolgozás/reflexió és a poétikus szintézis.

SZTEREOTÍPIA REMIX – workshop diákokkal

A Nemzeti Tankönyv projekthez kapcsolódóan a debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium animáció és mozgókép szakos diákjai a sztereotípia fogalmát vizsgálták és készítettek önálló műveket. A kiindulást a Keserue Zsolt által szervezett sztereotípia-gyűjtő workshop elméleti kutatása jelentette, amelyet három alkalommal végeztek a projekt önkéntesei a Sziget Fesztiválon.

A többoldalas adatokat a diákok először átolvasták, közösen értelmezték, majd a kapott információkat felhasználva hozták létre saját reflexiójukat. Technikailag a művek különböző médiumokban valósultak meg – (video)installáció, animáció, plakát, könyv –, így a résztvevők sokféle megközelítést kipróbálhattak, egyéni vagy csoportos munkában. A végleges anyag a művészeti pálya kezdetén álló legfiatalabb generáció látásmódját és véleményét tartalmazza, amely érzékeny, kritikus vagy akár humoros tükröt mutat felénk. A SZTEREOTÍPIA REMIX workshop fél éven keresztül tartott a kiállítás időpontjáig.

A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium diákjai az egész Nemzeti Tankönyv munkafolyamatát végigkísérték, a művek létrehozásától egészen az installálásig.

Résztvevők:
Balogh Ágoston Csongor
Böszörményi Csilla
Éliás Tamás
Farkas Gergely
Galsi Angelika
Jámbor Imre
Kovács Gergő
Mikó Ramóna
Pataki Zsolt
Pianovszky Noémi Diána
Seres Ákos Zoltán
Szalmen Renáta
Szemán Bence László
Tar Tímea Patrícia
Tóth Anna
Tóth Evelin
Tóthfalusi Petra
Vígh Péter
Zsólyomi Bernadett Anikó

Workshopvezető:
Váczi Lilla Éva

Iratkozzon fel hírlevelünkre


hungarian english

menü